Faculty

All

B | C | E | H | L | N | P | R | S | T | W | Z
Research Interests
Xiaofei (Susan) Wang
Lecturer
24 Hillhouse Avenue, New Haven, CT 06511-6814, Room 206
xiaofei.wang@yale.edu
Phone: (203) 432-7602
Yihong Wu
Assistant Professor of Statistics and Data Science
24 Hillhouse Avenue, New Haven, CT 06511-6814, Room 203
yihong.wu@yale.edu
Website